Людям із порушенням зору
Стандартна версія

Мелітопольська районна державна адміністрація
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Архівний відділ

0
66

Архівний відділ Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області (з правом юридичної особи, структурний підрозділ районної державної адміністрації)

Код в ЄДРПОУ:
38070231

Юридична адреса:
вул. Михайла Грушевського, буд. № 10, м. Мелітополь, Запорізька область, Україна, 72312 (головний офіс)

 

Контактні телефони:

(0619) 44-45-33 – м. Мелітополь

(068) 6327640 – смт Веселе

(097) 4503909 – смт Приазовське

(098) 6023778 – смт Якимівка

 

Електронні пошти:

arhiv.mrda@i.ua – м. Мелітополь

ves_arhiv@ukr.net – смт Веселе

anjela1968@i.ua – смт Приазовське

stoyko0301@ukr.net – смт Якимівка

 

Графік роботи:

понеділок – четвер –  08.00 – 17.00

п’ятниця – 08.00 – 15.45

перерва – 12.00 – 12.45Перелік документів, необхідних для отримання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних та юридичних осіб:

  • запит про надання архівної довідки або архівної копії документа, який зберігається в архівному відділі із зазначенням його пошукових даних (ким і коли був виданий документ та його номер);
  • документ, що засвідчує особу, якої стосується предмет запиту (у разі звернення законного представника – копія документа, що засвідчує представництво та довіреності від людини, якої стосується предмет запиту);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою).
  • Для отримання архівних довідок про стаж роботи, розмір заробітної плати, про підтвердження трудового стажу, про атестацію робочих місць, до заяви додається копія сторінок трудової книжки із записами по запитуваному підприємству або, у разі відсутності копії, зазначаються записи трудової книжки (вказуючи назву підприємства, її зміни (перейменування), дати прийняття та звільнення з роботи, номери наказів, перелік займаних посад);
  • Для отримання копій документів майнового характеру до заяви додаються копії документів правовстановлюючого характеру (договір купівлі чи оренди, договір спадщини, договір дарування, рішення суду, довідка з Бюро технічної інвентаризації);
  • При наведенні архівних довідок за адвокатським запитом до заяви прикладається копія свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю.
  • Для надання архівної довідки про обрання депутатом районної ради – копія посвідчення про обирання депутатом районної ради.


Перелік документів, які містять публічну інформацію: Положення про архівний відділ Мелітопольської РДА

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у архівному відділі Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької областіНормативно-правова база:

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами) zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12

Закон України «Про звернення громадян» (із змінами) http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2015 № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства юстиції України від 7 листопада 2013 року № 2341/5, від 16 березня 2015 року № 366/5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-13#Text

Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства (затверджено спільним наказом Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 р. № 1786/5/272) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1117-15#Text