Людям із порушенням зору
Стандартна версія

Мелітопольська районна державна адміністрація
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Законодавча база про доступ до публічної інформації

3
386

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Право на доступ до публічної інформації

Громадяни України, іноземці, біженці, особи без громадянства, юридичні особи приватного права, громадські об’єднання без статусу юридичної особи мають право на доступ до публічної інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Гарантії та порядок реалізації цього права встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон).

Суб’єкти владних повноважень, до яких належать органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зобов’язані інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення, мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації.

Також у кожному органі державної влади, органі місцевого самоврядування має бути спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а відповідальні працівники органу повинні надавати право запитувачам робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації.

Суб’єкти владних повноважень зобов’язані систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні, а також вести облік запитів на інформацію, які до них надходять.

Особливу увагу Законом приділено достовірності інформації. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Публічна інформація оприлюднюється в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах та іншими способами.

Також публічна інформація надається у відповідь на запити на інформацію.

Запитувачами інформації можуть бути відповідно до Закону громадяни України, іноземці, біженці, особи без громадянства, юридичні особи приватного права, громадські об’єднання без статусу юридичної особи.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними, можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, яку можна отримати в органі влади та на його офіційному веб-сайті.

Строк розгляду запитів на інформацію складає п’ять робочих днів з дня отримання запиту. Він може бути продовжений до 20 робочих днів, у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, а також може бути скорочений до 48 годин, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Інформація на запит надається безкоштовно, але якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Отже, Закон України «Про доступ до публічної інформації» дає громадянам, юридичним особам приватного права, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи можливість доступу до публічної інформації, яка є у володінні органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Найбільш зацікавлені в отриманні такої інформації громадські об’єднання, для яких це є засобом контролю за діяльністю влади.

Та не менше значення право на доступ до публічної інформації має для громадян, адже кожен має право на доступ до інформації про себе, яка збирається та зберігається в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.