Людям із порушенням зору
Стандартна версія

Мелітопольська районна державна адміністрація
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню

0
606

Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації та підлягає оприлюдненню

1. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів

2. Перелік розпоряджень голови Мелітопольської райдержадміністрації (крім тих, що стосуються кадрових)

3. Перелік вхідних документів райдержадміністрації, що містять публічну інформацію

4. Перелік вихідних документів райдержадміністрації, що містять публічну інформацію

5. Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація

6. Розпорядження голови райдержадміністрації, крім внутрішньоорганізаційних

7. Накази керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, крім внутрішньоорганізаційних

8. Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє структурний підрозділ райдержадміністрації

9. Перелік наказів керівника структурного підрозділу радержадміністрації

10. Перелік вхідних документів, які є у володінні структурного підрозділу райдержадміністрації

11. Перелік вихідних документів, які є у володінні структурного підрозділу райдержадміністрації

12. Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

13. Регламент Мелітопольської райдержадміністрації

14. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями дій

16. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються райдержадміністрацією

17. Проекти регуляторних актів райдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

18. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси

19. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації

20. Плани проведення та порядок денний, протоколи засідань, колегії структурного підрозділу райдержадміністрації

25. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами РДА конкурсів на заміщення вакантних посад

27. Графіки особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів РДА

28. Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб

29. Витяги з положень про структурний підрозділ райдержадміністрації

31. Порядок складання, подання запитів щодо надання публічної інфоримації в апараті Мелітопольської РДА

32. Порядок складання, подання запитів щодо надання публічної інформації в структурному підрозділі РДА

34. Інформація про місця надання форм запитів та про спеціально відведені місця для роботи запитувачів із документами чи їх копіями

35. Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до апарату РДА та структурних підрозділів у відповідному періоді

36. Звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян

38. Інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим

40. Порядок оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльності її посадових осіб

41. Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню райдержадміністрацією

42. Перелік відомостей, що зберігаються у Мелітопольській РДА та містять службову і конфіденційну інформацію

43. Контактна інформація для подання запитів до структурного підрозділу райдержадміністрації

44. Наказ про визначення відповідальної особи за доступ до публічної інформації