Показати меню

Про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

вівторок, 5 Листопад 2019, 14:11
rey kazn

У сьогоденному інформаційному просторі при роботі з документами, зверненні до державних органів у громадян виникає потреба знайти той чи інший акт законодавства. Доступність, гласність та відкритість правової інформації для користувачів забезпечується за допомогою Єдиного  державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, порядок ведення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376.

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі — Реєстр) — це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу. Інформаційний фонд — це спеціальна комп’ютерна інформаційна система, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів. Відомості до Єдиного реєстру вносяться Міністерством юстиції України. Утримувачем Реєстру є Міністерство юстиції України.

Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних, яка оприлюднюється і регулярно оновлюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Мін’юсту відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, є вільним та безоплатним.

Юридичні та фізичні особи можуть одержати копії еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях на підставі запиту, який подається до Адміністратора Реєстру, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Плата за одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях: копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) — не більше ніж 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки; копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) — не більше ніж 0,2 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки; копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) — від 0,3 до 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Генеральна прокуратура України, центральні та місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи одержують інформацію з Реєстру безоплатно.